SẢN PHẨM MỚI
Ford Fiesta
Trend 4D
1.5L 6AT
Fiesta 1.5L Trend 4D MT
Giá: 566.000.000 VNĐ
Ford Fiesta
Trend 5D
1.5L 6AT
Ford Fiesta 1.5L 5D AT
Giá: 566.000.000 VNĐ
Ford Fiesta
Titanium 4D
1.5L 6AT
Ford Fiesta 1.5L Titanium 4D ATGiá: 599.000.000 VNĐ

Ford Fiesta
Sport 5D
1.5L 6AT
Ford Fiesta 1.5L 5D AT Sport
Giá: 604.000.000 VNĐ
Ford Fiesta
Sport+
1.0L 6AT
Ford Fiesta 1.0L Sport+ AT
Giá: 659.000.000 VNĐ
Ford Focus
Trend 1.6L 6AT 4D
Ford Focus Ambiente
Giá: 799.000.000 VNĐ

Ford Focus EcoBoost
Titanium 1.5L 6AT 4D
Ford Fiesta 1.5L Trend 4D MT
Giá: 899.000.000 VNĐ
Ford Focus
Trend
1.6L 6AT 5D
Ford Fiesta 1.5L Trend 5D AT
Giá: 799.000.000 VNĐ
Ford Focus EcoBoos
Sport+ 2.0L 6AT
Ford Focus Sport+
Giá: 899.000.000 VNĐ

Ford EcoSport
Trend 1.5L 5MT

EcoSport Trend+ 1.5L 5MT
Giá: 614.000.000 VNĐ
Ford EcoSport
Trend 1.5L 6AT (2 airbag)

EcoSport Trend 1.5L 6AT
Giá: 644.000.000 VNĐ
Ford EcoSport
 Trend 1.5L 6AT 
(7 airbag)
EcoSport Trend+ 1.5L 6AT
Giá: 652.000.000 VNĐ

Ford EcoSport
Titanium 1.5L 6AT
EcoSport Titanium 1.5L 6AT
Giá: 681.000.000 VNĐ
Ford Everest
Trend 4x2 2.2L 6AT
Ford Everest 4x2 MT
Giá: 1.249.000.000 VNĐ
Ford Everest
Titanium 4x2 2.2L 6AT
Ford Everest 4x2 MT
Giá: 1.329.000.000 VNĐ

Ford Everest
Titanium+ 4x4 3.2L 6AT
Ford Everest 4x2 MT
Giá: 1.629.000.000 VNĐ
Ford Ranger XL
4x4 2.2L 6MT (Chassis)
Ford Ranger Base 4x4 MT Chassis
Giá: 616.000.000 VNĐ

Ford Ranger XL
4x4 2.2L 6MT
Ford Ranger Base 4x4 MT
Giá: 619.000.000 VNĐ

Ford Ranger XLS
4x2
2.2L 6MT
Ford Ranger XLS 4x2 MT
Giá: 649.000.000 VNĐ
Ford Ranger XLS
4x2
2.2L 6AT
Ford Ranger XLS 4x2 AT
Giá: 675.000.000 VNĐ
Ford Ranger XLT
4x4
2.2L 6MT
Ford Ranger XLT 4x4 MT
Giá: 780.000.000 VNĐ

Ford Ranger Wildtrak
4x2
2.2L 6AT (không nắp)
Ford Ranger Wildtrak 4x2 2.2L 6AT
Giá: 820.000.000 VNĐ
Ford Ranger Wildtrak
4x2
2.2L 6AT (có nắp)
Ford Ranger Wildtrak 4x2 2.2L 6AT
Giá: 862.000.000 VNĐ
Ford Ranger Wildtrak
4x4 3
.2L 6AT (không nắp)
BMW 120d Coupe
Giá: 
879.000.000 VNĐ

Ford Ranger Wildtrak
4x4 3
.2L 6AT (có nắp)
BMW 120d Coupe
Giá:
921.000.000 VNĐ
Ford Transit
Tiêu Chuẩn
Ford Transit Tiêu Chuẩn
Giá: 891.000.000 VNĐ
Ford Transit
Cao Cấp
Ford Transit Cao Cấp
Giá: 939.000.000 VNĐ           QUẢNG CÁO
MUA - BÁN
CHO THUÊ - KÝ GỬI
BẤT ĐỘNG SẢN
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
Hotline: 0905302424
MUA - BÁN
CHO THUÊ - KÝ GỬI
BẤT ĐỘNG SẢN
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
Hotline: 0905302424